Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Rajcza

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane Podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Władze gminy
znacznik ozdobny Rada Gminy
znacznik ozdobny Referaty
znacznik ozdobny Gmina Rajcza
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Jednostki Organizacyjne
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Prawo lokalne
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkół i Przedszkoli
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Łowiectwo
znacznik ozdobny Pomoc publiczna
znacznik ozdobny Zagospodarowanie Przestrzenne
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Praca w Urzędzie
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - ewidencja
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne archiwum
znacznik ozdobny Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny eUrząd
znacznik ozdobny ePUAP
Inne
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
znacznik ozdobny BIP ARCHIWUM
 

Treść strony

Opinia RIO Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Uchwała Nr 4200/II/36/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obracunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rajcza wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
Uchwała Nr 4200/II/265/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Iaby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o miożliwości spłaty przez Gminę Rajcza długoterminowego kredytu w kwocie 700 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu.
Uchwałą Nr 4200/II/173/2018 z dnia 28 września 2018 r II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Rajcza informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku.
Uchwała RIO w spr. opinii o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015r.
Uchwała Nr 4200/II/43/2017 z dnia 6 lutego 2017 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rajcza, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
Uchwała Nr 4200/II/44/2017 z dnia 6 lutego 2017 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Rajcza na 2017 rok
Uchwała Nr 4200/II/80/2017 z dnia 25.04.2017r. w sprawie opinii o przedłużonym przez Wójta Gminy Rajcza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016r. wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.
Uchwała Nr 4200/II/161/2017 z dnia 2 października 2017 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Rajcza informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku.
Uchwała Nr 4200/II/251/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Rajcza projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rajcza.
Uchwała Nr 4200/II/250/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Rajcza projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok.
Uchwała Nr 4200/II/252/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Rajcza na 2018 rok.
Uchwała Nr 4200/II/47/2018 z dnia 2 lutego 2018 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Rajcza na 2018 rok.
Uchwała Nr 4200/II/46/2018 z dnia 2 lutego 2018 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rajcza wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
Uchwała Nr 4200/II/82/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Rajcza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok.
Uchwała RIO w spr. opinii o projekcie uchwały budżetowej na rok 2016
Uchwała Nr 4200/II/141/2018 z dnia 6 lipca 2018 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości spłaty przez Gminę Rajcza długoterminowego kredytu z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Budowa transgranicznej polsko-słowackiej trasy turystycznej” w kwocie 1.663.759,60 zł.
Uchwała Nr 4200/II/142/2018 z dnia 6 lipca 2018 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości spłaty przez Gminę Rajcza długoterminowego kredytu z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Scheda z nutką” w kwocie 75.063,98 zł.
Uchwała Nr 4200/II/143/2018 z dnia 6 lipca 2018 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości spłaty przez Gminę Rajcza długoterminowego kredytu z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wspólna ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Gmin Nova Bystrica i Rajcza” w kwocie 181.656,46 zł
Uchwała Nr 4200/II/144/2018 z dnia 6 lipca 2018 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości spłaty przez Gminę Rajcza długoterminowego kredytu z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rozdzwońmy pogranicze” w kwocie 104.277,92 zł.
Uchwała Nr 4200/II/140/2018z dnia 6 lipca 2018 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości spłaty przez Gminę Rajcza długoterminowego kredytu z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 992.500 zł.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2
Licznik odwiedzin: 284052 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony