Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Funkcja Usunięcie Judyta Grygny RADA021
Kadencja 2018-2023 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLV/269/2021 Rady Gminy Rajcza z dnia 18 listopada 2021 roku w sprawie podatku od środków... 2022-01-24 12:20:39 Publikacja Judyta Grygny Uchwała
Kadencja 2018-2023 Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały nr. XLV/267/2021 z dnia 18 listopada 2021 dotyczącej zaciągnięcia kredytu długoterminowego... 2022-01-24 12:13:07 Publikacja Judyta Grygny Uchwała
Kadencja 2018-2023 Uchwała w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rajcza na rok 2021 2022-01-24 12:09:10 Publikacja Judyta Grygny Uchwała
Kadencja 2018-2023 Uchwała w sprawie Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajcza na lata 2021-2032 2022-01-24 11:53:23 Publikacja Judyta Grygny Uchwała
Rok 2022 Zarządzenie w sprawie: procedury przeprowadzania kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych na... 2022-01-24 11:47:41 Publikacja Judyta Grygny Zarządzenie
Rok 2021 Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Rajczy. 2022-01-21 10:30:32 Publikacja Judyta Grygny ZRZ
Oświata Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rajcza na rok szkolny 2022/2023 2022-01-20 14:17:06 Aktualizacja KAROLINA MISZCZYK MAJATEK7
Oświata Nabór do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę... 2022-01-20 14:15:55 Publikacja KAROLINA MISZCZYK MAJATEK8
Oświata Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rajcza na rok szkolny 2022/2023 2022-01-20 14:12:46 Publikacja KAROLINA MISZCZYK MAJATEK7
Petycje Petycja o zmianę ustawy o Gospodarce Odpadami Komunalnymi 2022-01-20 07:47:32 Publikacja Judyta Grygny petycje
Wystąpienia pokontrolne Wystąpienie pokontrolne 2022-01-19 09:01:22 Publikacja Judyta Grygny MAJATEK429
Uchwały Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na... 2022-01-17 14:58:54 Publikacja Judyta Grygny Uchwała mieszkańcy
Obowiązujące deklaracje DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – składana przez właścicieli nieruchomości, na której... 2022-01-17 14:51:17 Publikacja Judyta Grygny Deklaracja 2
Obowiązujące deklaracje DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE 2022-01-17 14:49:32 Publikacja Judyta Grygny deklaracja mieszkańc
Ogłoszenia OGŁOSZENIE Wójta Gminy Rajcza o przystąpieniu do sporządzenia: ? miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego... 2022-01-17 08:52:17 Publikacja Judyta Grygny MAJATEK428
Plan Zagospodarowania Przestrzennego OGŁOSZENIE Wójta Gminy Rajcza o przystąpieniu do sporządzenia: ? miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy... 2022-01-14 14:54:03 Publikacja Judyta Grygny MAJATEK427
Zawiadomienie o sesji Informacja o sesji, zaplanowanej na dzień: 12.01.2022r 2022-01-10 10:19:53 Publikacja Judyta Grygny Zawiadomienie
Oświadczenia majątkowe za rok 2021 Oświadczenie majątkowe- Gawron Karolina P.O Dyrektora Gminnego Żłobka Maluszek 2021-12-30 12:16:53 Publikacja Judyta Grygny MAJATEK041
Organizacje pozarządowe 2022r. Protokół z konsultacji społecznych 2021-12-30 11:48:01 Publikacja Judyta Grygny OPZ049