Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Raport o Stanie Gminy Zaproszenie do debaty nad raportem o stanie gminy, w której mogą zabierać głos mieszkańcy gminy. 2022-06-22 14:28:31 Aktualizacja Anna Kocon Zaproszenie
Raport o Stanie Gminy RAPORT O STANIE GMINY RAJCZA ZA 2021 ROK. 2022-06-22 11:18:27 Aktualizacja Anna Kocon Raport
Raport o Stanie Gminy Zgłoszenie do udziału w debacie „Raportem o stanie gminy Rajcza za 2021 rok”. 2022-06-20 15:10:06 Aktualizacja Anna Kocon Zgłoszenie
Kadencja 2018-2023 Uchwała nr LIV/328/2022 Rady Gminy Rajcza z dnia 17 maja 2022 r., w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w... 2022-06-17 08:50:42 Publikacja Anna Kocon Uchwała
Kadencja 2018-2023 Uchwała Nr LIII/327/2022 Rady Gminy Rajcza z dnia 11 kwietnia 2022 r., w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Rajcza do dokonywania... 2022-06-17 08:43:00 Publikacja Anna Kocon Uchwała
Kadencja 2018-2023 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLV/273/2021 Rady Gminy Rajcza z dnia 18 listopada 2021 w sprawie nadania statutu Gminnemu... 2022-06-17 08:37:27 Aktualizacja Anna Kocon Uchwała
Kadencja 2018-2023 Uchwała L/311/2022 w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Rajcza na 2022r. 2022-06-17 08:37:27 Aktualizacja Anna Kocon Uchwała
Kadencja 2018-2023 Uchwała L/312/2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej... 2022-06-17 08:37:27 Aktualizacja Anna Kocon Uchwała
Kadencja 2018-2023 Uchwała L/313/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/206/2021 Rady Gminy Rajcza z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia... 2022-06-17 08:37:27 Aktualizacja Anna Kocon Uchwała
Kadencja 2018-2023 Uchwała L/314/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rajcza... 2022-06-17 08:37:27 Aktualizacja Anna Kocon Uchwała
Kadencja 2018-2023 Uchwała L/315/2022 w sprawie uchwalenia Planu pracy Rady Gminy Rajcza na rok 2022. 2022-06-17 08:37:27 Aktualizacja Anna Kocon Uchwała
Kadencja 2018-2023 UCHWAŁA NR LI /317/2022 RADY GMINY RAJCZA z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rajcza na rok 2022. 2022-06-17 08:37:27 Aktualizacja Anna Kocon Uchwała
Kadencja 2018-2023 UCHWAŁA NR LII /318/2022 RADY GMINY RAJCZA z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy... 2022-06-17 08:37:27 Aktualizacja Anna Kocon Uchwała
Kadencja 2018-2023 UCHWAŁA NR LII / 319 /2022 RADY GMINY RAJCZA z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rajcza na rok 2022. 2022-06-17 08:37:27 Aktualizacja Anna Kocon Uchwała
Kadencja 2018-2023 UCHWAŁA NR LII/320/2022 RADY GMINY RAJCZA z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Żywieckiego prowadzenia... 2022-06-17 08:37:27 Aktualizacja Anna Kocon Uchwała
Kadencja 2018-2023 UCHWAŁA NR LII/321/2022 RADY GMINY RAJCZA z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi... 2022-06-17 08:37:27 Aktualizacja Anna Kocon Uchwała
Kadencja 2018-2023 UCHWAŁA NR LII/322/2022 RADY GMINY RAJCZA z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy... 2022-06-17 08:37:27 Aktualizacja Anna Kocon Uchwała
Kadencja 2018-2023 UCHWAŁA NR LII/323/2022 RADY GMINY RAJCZA z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/273/2021 Rady Gminy Rajcza... 2022-06-17 08:37:27 Aktualizacja Anna Kocon Uchwała
Kadencja 2018-2023 UCHWAŁA NR LII/324/2022 RADY GMINY RAJCZA z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług. 2022-06-17 08:37:27 Aktualizacja Anna Kocon Uchwała
Kadencja 2018-2023 UCHWAŁA NR LII/325/2022 RADY GMINY RAJCZA z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie uznania petycji za zasługującą na uwzględnienie. 2022-06-17 08:37:27 Aktualizacja Anna Kocon Uchwała