Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Rb-PDP Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/ miasta na prawach powiatu, okres sprawozdawczy od początku roku... Usunięcie Judyta Grygny SPRAWOZDANIE RB-PDP
RB - ST Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: na... Usunięcie Judyta Grygny SPRAWOZDANIE RB-ST
Rb-UN Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej. Usunięcie Judyta Grygny SPRAWOZDANIE RB-UN
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego. Usunięcie Judyta Grygny SPRAWOZDANIE RB-UZ
Kwartał IV 2019r. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2019 r. 2020-06-09 13:46:17 Publikacja Judyta Grygny FINANSE 4
Kwartał III 2019r. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2019 roku. 2020-06-09 12:57:54 Publikacja Judyta Grygny FINANSE 3
Wybory Prezydenckie 2020 Wyjaśnienia PKW dotyczące zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych, wyznaczonych mężów zaufania oraz zgłoszenie... 2020-06-09 09:08:17 Publikacja Judyta Grygny MAJATEK209
Wybory Prezydenckie 2020 Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondecyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji... 2020-06-09 09:01:46 Publikacja Judyta Grygny MAJATEK208
Wybory Prezydenckie 2020 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta... 2020-06-09 08:57:59 Publikacja Judyta Grygny MAJATEK207
Protokoły Protokół z XXI Sesji Rady Gminy Rajcza z dnia 8 maja 2020 roku. 2020-06-04 14:40:39 Publikacja Judyta Grygny PRO21
Protokoły Protokół z XX Sesji Rady Gminy Rajcza z dnia 30 kwietnia 2020 roku. 2020-06-04 14:37:26 Publikacja Judyta Grygny PRO20
Kadencja 2018-2023 Uchwała Nr XXII/144/2020 Rady Gminy Rajcza z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Rajcza. 2020-06-03 13:11:05 Publikacja Judyta Grygny UCHWAłA144
Kadencja 2018-2023 Uchwała Nr XXII/143/2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały ne XX/125/2020 Rady Gminy Rajcza z dnia 30 kwietnia... 2020-06-03 12:09:26 Aktualizacja Judyta Grygny UCHWAłA143
Kadencja 2018-2023 Uchwała Nr XXII/143/2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały ne XX/125/2020 Rady Gminy Rajcza z dnia 30 kwietnia... 2020-06-03 12:06:48 Aktualizacja Judyta Grygny UCHWAłA143
Kadencja 2018-2023 Uchwała Nr XXII/143/2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały ne XX/125/2020 Rady Gminy Rajcza z dnia 30 kwietnia... 2020-06-03 12:05:14 Publikacja Judyta Grygny UCHWAłA143
Kadencja 2018-2023 Uchwała Nr XXII/143/2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały ne XX/125/2020 Rady Gminy Rajcza z dnia 30 kwietnia... 2020-06-03 12:05:14 Publikacja Judyta Grygny UCHWAłA143
Kadencja 2018-2023 Uchwała Nr XXII/142/2020 Rady Gminy Rajcza z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy... 2020-06-03 11:47:09 Publikacja Judyta Grygny UCHWAłA142
Kadencja 2018-2023 Uchwała Nr XXII/141/2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług. 2020-06-03 11:25:49 Publikacja Judyta Grygny UCHWAłA141
Kadencja 2018-2023 Uchwała Nr XXII/140/2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rajcza na rok 2020. 2020-06-03 11:21:39 Publikacja Judyta Grygny UCHWAłA140
Umorzenia podatkowe Wójt Gminy Rajcza podaje do wiadomości wykaz umorzeń w 2019 roku. 2020-05-27 08:39:47 Publikacja Judyta Grygny FINANSE4