Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Kadencja 2018-2023 UCHWAŁA NR LXII/404/2023 RADY GMINY RAJCZA z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żywieckiemu... 2023-07-05 10:15:04 Aktualizacja Judyta Grygny 404
Kadencja 2018-2023 UCHWAŁA NR LXII/405/2023 RADY GMINY RAJCZA z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji... 2023-07-05 10:15:04 Aktualizacja Judyta Grygny 405
Kadencja 2018-2023 UCHWAŁA NR LXII/406/2023 RADY GMINY RAJCZA z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rajcza na rok 2023 2023-07-05 10:15:04 Aktualizacja Judyta Grygny 406
Kadencja 2018-2023 UCHWAŁA NR LXII/407/2023 RADY GMINY RAJCZA z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych... 2023-07-05 10:15:04 Aktualizacja Judyta Grygny 407
Kadencja 2018-2023 UCHWAŁA NR LXII/408/2023 RADY GMINY RAJCZA z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego... 2023-07-05 10:15:04 Aktualizacja Judyta Grygny 408
Kadencja 2018-2023 UCHWAŁA NR LXII/409/2023 RADY GMINY RAJCZA z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/202/2021 Rady Gminy... 2023-07-05 10:15:04 Aktualizacja Judyta Grygny 409
Kadencja 2018-2023 UCHWAŁA NR LXII/410/2023 RADY GMINY RAJCZA z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LX/389/2022 Rady Gminy... 2023-07-05 10:15:04 Aktualizacja Judyta Grygny 410
Kadencja 2018-2023 UCHWAŁA NR LXII/411/2023 RADY GMINY RAJCZA z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie skargi na Wójta Gminy Rajcza w związku z... 2023-07-05 10:15:04 Aktualizacja Judyta Grygny 411
Kadencja 2018-2023 UCHWAŁA NR LXII/412/2023 RADY GMINY RAJCZA z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Planu pracy Rady Gminy Rajcza... 2023-07-05 10:15:04 Aktualizacja Judyta Grygny 412
Kadencja 2018-2023 UCHWAŁA NR LXII/413/2023 RADY GMINY RAJCZA z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady... 2023-07-05 10:15:04 Aktualizacja Judyta Grygny 413
Kadencja 2018-2023 UCHWAŁA NR LXII/414/2023 RADY GMINY RAJCZA z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie przekazania według właściwości pisma Rzecznika... 2023-07-05 10:15:04 Aktualizacja Judyta Grygny 414
Kadencja 2018-2023 UCHWAŁA NR LXIII/415/2023 RADY GMINY RAJCZA z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola w Rajczy... 2023-07-05 10:01:17 Aktualizacja Judyta Grygny 415
Kadencja 2018-2023 UCHWAŁA NR LXIII/416/2023 RADY GMINY RAJCZA z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie skargi pani I. D. na bezczynność Wójta Gminy... 2023-07-05 10:01:17 Aktualizacja Judyta Grygny 416
Kadencja 2018-2023 UCHWAŁA NR LXIII/417/2023 RADY GMINY RAJCZA z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie skargi pani I. D. na Kierownika Gminnego Ośrodka... 2023-07-05 10:01:17 Aktualizacja Judyta Grygny 417
Kadencja 2018-2023 UCHWAŁA NR LXIV/420/2023 RADY GMINY RAJCZA z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług. 2023-07-05 09:49:50 Aktualizacja Judyta Grygny 420
Kadencja 2018-2023 UCHWAŁA NR LXIV/421/2023 RADY GMINY RAJCZA z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi... 2023-07-05 09:49:50 Aktualizacja Judyta Grygny 421
Kadencja 2018-2023 UCHWAŁA NR LXIV/422/2023 RADY GMINY RAJCZA z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku... 2023-07-05 09:49:50 Aktualizacja Judyta Grygny 422
Kadencja 2018-2023 UCHWAŁA NR LXIV/423/2023 RADY GMINY RAJCZA z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/155/2020 Rady Gminy Rajcza... 2023-07-05 09:49:50 Aktualizacja Judyta Grygny 423
Kadencja 2018-2023 UCHWAŁA NR LXIV/424/2023 RADY GMINY RAJCZA z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego... 2023-07-05 09:49:50 Aktualizacja Judyta Grygny 424
Kadencja 2018-2023 UCHWAŁA NR LXIV/425/2023 RADY GMINY RAJCZA z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego... 2023-07-05 09:49:50 Aktualizacja Judyta Grygny 425