Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Kadencja 2014-2018 Uchwała Nr III/18/2014 Rady Gminy Rajcza z dnia 30 grudnia 2014r w spr. wyboru Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy... 2015-03-05 13:57:00 Aktualizacja Ewa Bielenda Uch018
Kadencja 2014-2018 Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Rajcza z dnia 30 grudnia 2014r. w spr. wyboru Zastępcy Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej... 2015-03-05 13:57:00 Aktualizacja Ewa Bielenda Uch019
Kadencja 2014-2018 Uchwała Nr III/20/2014 Rady Gminy Rajcza z dnia 30 grudnia 2014r. w spr. powołania składów osobowych stałych komisji problemowych... 2015-03-05 13:57:00 Aktualizacja Ewa Bielenda Uch020
Kadencja 2014-2018 Uchwała Nr III/21/2014 Rady Gminy Rajcza z dnia 30 grudnia 2014r. w spr. zmiany w Statucie Gminy Rajcza 2015-03-05 13:57:00 Aktualizacja Ewa Bielenda Uch021
Kadencja 2014-2018 Uchwała Nr III/22/2014 Rady Gminy Rajcza z dnia 30 grudnia 2014r. w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania... 2015-03-05 13:57:00 Aktualizacja Ewa Bielenda Uch022
Kadencja 2014-2018 Uchwała Nr III/23/2014 Rady Gminy Rajcza z dnia 30 grudnia 2014r. w spr. udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej... 2015-03-05 13:57:00 Aktualizacja Ewa Bielenda Uch023
Kadencja 2014-2018 Uchwała Nr III/24/2014 Rady Gminy Rajcza z dnia 30 grudnia 2014r. w spr. okreslenia dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług... 2015-03-05 13:57:00 Aktualizacja Ewa Bielenda Uch024
Kadencja 2014-2018 Uchwała Nr III/25/2014 Rady Gminy Rajcza z dnia 30 grudnia 2014r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia... 2015-03-05 13:57:00 Aktualizacja Ewa Bielenda Uch025
Kadencja 2014-2018 Uchwała Nr III/26/2014 Rady Gminy Rajcza z dnia 30 grudnia 2014r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu... 2015-03-05 13:57:00 Aktualizacja Ewa Bielenda Uch026
Kadencja 2014-2018 Uchwała Nr III/26/2014 Rady Gminy Rajcza z dnia 30 grudnia 2014r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy... 2015-03-05 13:57:00 Aktualizacja Ewa Bielenda Uch027
Kadencja 2014-2018 Uchwała Nr III/28/2014 Rady Gminy Rajcza z dnia 30 grudnia 2014r. w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajcza... 2015-03-05 13:57:00 Aktualizacja Ewa Bielenda Uch028
Kadencja 2014-2018 Uchwała Nr III/26/2014 Rady Gminy Rajcza z dnia 30 grudnia 2014r. w spr. zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 2015-03-05 13:57:00 Aktualizacja Ewa Bielenda Uch029
Kadencja 2014-2018 Uchwała Nr IV/30/2015 Rady Gminy Rajcza z dnia 13 lutego 2015r. w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego... 2015-03-05 13:57:00 Aktualizacja Ewa Bielenda Uch030
Kadencja 2014-2018 Uchwała Nr IV/31/2015 Rady Gminy Rajcza z dnia 13 lutego 2015r. w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego... 2015-03-05 13:57:00 Aktualizacja Ewa Bielenda Uch031
Kadencja 2014-2018 Uchwała Nr IV/32/2015 Rady Gminy Rajcza z dnia 13 lutego 2015r. w spr. określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania... 2015-03-05 13:57:00 Aktualizacja Ewa Bielenda Uch032
Kadencja 2014-2018 Uchwała Nr IV/33/2015 Rady Gminy Rajcza z dnia 13 lutego 2015r. w spr. zatwierdzenia taryf za zbiorowe dostarczanie wody. 2015-03-05 13:57:00 Aktualizacja Ewa Bielenda Uch033
Kadencja 2014-2018 Uchwała Nr IV/34/2015 Rady Gminy Rajcza z dnia 13 lutego 2015r. w spr. dopłaty do taryowych grup odbiorców usług 2015-03-05 13:57:00 Aktualizacja Ewa Bielenda Uch034
Kadencja 2014-2018 Uchwała Nr IV/35/2015 z dnia 13 lutego 2015r. w spr. poparcia stanowiska Koalicji "Polska Wolna od GMO" dotyczącego ustawy... 2015-03-05 13:57:00 Aktualizacja Ewa Bielenda Uch035
Kadencja 2014-2018 Uchwała Nr IV/36/2015 Rady Gminy Rajcza z dnia 13 lutego 2015r. w spr. wyrażenia zgody na przystapienie Gminy Rajcza do współpracy... 2015-03-05 13:57:00 Aktualizacja Ewa Bielenda Uch036
Kadencja 2014-2018 Uchwała Nr IV/37/2015 Rady Gminy Rajcza z dnia 13 lutego 2015r. w spr. przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających... 2015-03-05 13:57:00 Aktualizacja Ewa Bielenda Uch037