Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Pełna historia zmian

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Rok 2015 Zarządzenie Nr ORG.0050.4.2014 Wójta Gminy Rajcza z dnia 29 grudnia 2014r. w spr. zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu... 2015-01-14 13:23:18 Publikacja Ewa Bielenda ZRZ001
Rok 2015 Zarządzenie ZUK.0050.6.2014 Wójta Gminy Rajcza z dnia 31 grudnia 2014 r. w spr. opłat za odbiór odpadów komunalnych 2015-01-14 13:23:18 Publikacja Ewa Bielenda ZRZ002
Rok 2015 Zarządzenie Nr ORG.0050.7.2015 Wójta Gminy Rajcza z dnia 7 stycznia 2015r. w spr. organizowania zebrań wiejskich dla wyborów... 2015-01-14 13:23:18 Publikacja Ewa Bielenda ZRZ003
Zarządzenie Nr ORG.0050.4.2014 Wójta Gminy Rajcza z dnia 29 grudnia 2014r. w spr. zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu... Usunięcie Ewa Bielenda ORG.0050.4.2014
Zarządzenie Nr. ZUK.0050.6.2014 Wójta Gminy Rajcza z dnia 31 grudnia 2014r.- w spr. opłat za odbiór odpadów komunalnych Usunięcie Ewa Bielenda ZUK 0050.6.2014
Zarządzenie Nr. ORG.0050.7.2015 Wójta Gminy Rajcza z dnia 7 stycznia 2015r w spr. organizowania zebrań wiejskich dla wyboru... Usunięcie Ewa Bielenda ORG.0050.7.2015
Kadencja 2014-2018 Uchwała Nr III/26/2014 Rady Gminy Rajcza z dnia 30 grudnia 2014r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy... 2015-01-14 11:20:43 Aktualizacja Ewa Bielenda Uch027
Kadencja 2014-2018 Uchwała Nr III/18/2014 Rady Gminy Rajcza z dnia 30 grudnia 2014r w spr. wyboru Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy... 2015-01-14 11:18:48 Aktualizacja Ewa Bielenda Uch018
Kadencja 2014-2018 Uchwała Nr III/26/2014 Rady Gminy Rajcza z dnia 30 grudnia 2014r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy... 2015-01-14 11:18:48 Aktualizacja Ewa Bielenda Uch027
Kadencja 2014-2018 Uchwała Nr III/26/2014 Rady Gminy Rajcza z dnia 30 grudnia 2014r. w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajcza... 2015-01-14 11:18:48 Aktualizacja Ewa Bielenda Uch028
Kadencja 2014-2018 Uchwała Nr III/26/2014 Rady Gminy Rajcza z dnia 30 grudnia 2014r. w spr. zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 2015-01-14 11:18:48 Aktualizacja Ewa Bielenda Uch029
Kadencja 2014-2018 Uchwała Nr I/1/2014 Rady Gminy Rajcza z dnia 28 listopada 2014 roku w spr. wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rajcza. 2015-01-14 11:10:41 Aktualizacja Ewa Bielenda Uch001
Kadencja 2014-2018 Uchwała Nr I/3/2014 Rady Gminy Rajcza z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXVII/358/2014 Rady Gminy Rajcza... 2015-01-14 11:10:41 Aktualizacja Ewa Bielenda Uch003
Kadencja 2014-2018 Uchwała Nr I/4/2014 Rady Gminy Rajcza z dnia 28 listopada 2014r. w spr. zmiany uchwały nr LXVII/359/2014 w spr. podatku od... 2015-01-14 11:10:41 Aktualizacja Ewa Bielenda Uch004
Kadencja 2014-2018 Uchwała Nr I/5/2014 Rady Gminy Rajcza z dnia 28 listopada 2014r. w spr. uchylenia Uchwały Rady Gminy Rajcza nr LXVII/364/2014... 2015-01-14 11:10:41 Aktualizacja Ewa Bielenda Uch005
Kadencja 2014-2018 Uchwała Nr I/6/2014 Rady Gminy Rajcza z dnia 28 listopada 2014r. w spr. zmiany uchwały Nr LXVII/360/2014 z dnia 30 października... 2015-01-14 11:10:41 Aktualizacja Ewa Bielenda Uch006
Kadencja 2014-2018 Uchwała Nr I/7/2014 Rady Gminy Rajcza z dnia 28 listopada 2014r. w spr.zmiany uchwały budżetowej na rok 2014. 2015-01-14 11:10:41 Aktualizacja Ewa Bielenda Uch007
Kadencja 2014-2018 Uchwała Nr II/8/2014 Rady Gminy Rajcza z dnia 5 grudnia 2014r. w spr. wynagrodzenia Wójta Gminy 2015-01-14 11:10:41 Aktualizacja Ewa Bielenda Uch008
Kadencja 2014-2018 Uchwała Nr II/9/2014 Rady Gminy Rajcza z dnia 5 grudnia 2014r. w spr. wyrażenia zgody na nabycie w drodze zakupu przez Gminę... 2015-01-14 11:10:41 Aktualizacja Ewa Bielenda Uch009
Kadencja 2014-2018 Uchwała Nr II/10/2014 Rady Gminy Rajcza z dnia 5 grudnia 2014r. w spr. określenia wzorów formmularzy informacji i deklaracji... 2015-01-14 11:10:41 Aktualizacja Ewa Bielenda Uch010