Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane Podmiotu

Referaty / REFERAT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ

Nazwa Referat Promocji i Współpracy Trasnsgranicznej
Adres Urząd Gminy Rajcza - Piętro III
Pokój nr 23
Kontakt
Telefon
33 826 12 35
Kierownik referatu  
Opis Do zadań Referatu należą sprawy z zakresu promocji Gminy oraz współpracy transgranicznej Gminy a w szczególności:

Przygotowanie i realizacja wniosków dotyczących współpracy z zaprzyjaźnionymi gminami słowackimi, czeskim, włoskimi i innymi.

Budowa bazy danych zwierającej wykaz organizacji i instytucji na pograniczu polsko-czesko-słowackim - chętnych podjąć współpracę międzypodmiotową.

Pomoc w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych dla organizacji i jednostek zorientowanych na współpracę transgraniczną.

Organizacja imprez promujących współpracę transgraniczną.

Przygotowanie lokalnych strategii rozwoju obejmujących współpracę transgraniczną.

Prowadzenie kampanii promujących transgraniczne działania gminy Rajcza.

Prowadzenie kampanii promującej działania, dorobek, walory przyrodnicze Gminy Rajcza.

Udział w Targach Turystycznych.

Promowanie i rozwój nowoczesnych środków przekazu.

Budowanie więzi międzypokoleniowej poprzez organizację imprez o takim charakterze.

Wydawanie materiałów informacyjnych.

Wydawanie czasopisma (gazety), zawierającej informacje z życia regionu transgranicznego.

Inicjowanie działań polegających na współpracy międzysektorowej, ze szczególnym uwzględnieniem działań transgranicznych.

Współpraca z gminnymi i regionalnymi ośrodkami kultury, szkołami i instytucjami o charakterze kulturalnym.

Prowadzenie warsztatów z zakresu rozwoju interpersonalnego jednostki.

Prowadzenie kursów nauki języków słowiańskich, szczególnie obszarów partnerskich.

Współpraca z regionalnymi i ogólnopolskimi mediami oraz mediami zagranicznymi.

Inicjowanie działań o charakterze sportowym i rekreacyjnym i pozyskiwanie środków na ten cel.

Budowa biblioteki dźwiękowej zawierającej dorobek artystyczny zespołów regionalnych.

Budowa biblioteki tekstów gwarowych.
Budowa biblioteki wideo zawierającej materiały dotyczące potencjału gospodarczego, przyrodniczego oraz kulturowego obszaru transgranicznego.

Współpraca z Polską Akademią Nauk oraz innymi ośrodkami akademickimi, służąca promocji lokalnych gwar i kultur.

Organizacja wystaw, plenerów i wernisaży.

Budowa transgranicznej bazy ofert pracy.

Organizacja międzynarodowych sympozjów i konferencji dotyczących wymiany i przepływu informacji.

Promocja ochrony środowiska i aktywności fizycznej.

Stworzenie spójnej informacji turystycznej na obszarze Transgranicznym.

Promocja Gminy na zewnątrz.

Prowadzenie strony internetowej www.rajcza.com.pl.

Aktualizacja aplikacji na smartfony: mobilnysamorzad.pl.

Promocja działań Urzędu Gminy Rajcza.

Realizacja prac i działań  promocyjnych zleconych przez Wójta Gminy
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-11-09 13:52:46
Data utworzenia 2013-04-22
Data udostępnienia 2014-11-20 15:28:56
Osoba odpowiedzialna Miszczyk Karolina
Udostępnił Judyta Grygny