Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane Podmiotu

Referaty / REFERAT SPOŁECZNO - OBYWATELSKI

Nazwa Referat Społeczno - Obywatelski
Adres Urząd Gminy Rajcza - Parter
Pokój nr 3
Kontakt
Telefon
33 8643 155 w. 26
Samodzielne stanowiska Działalność Gospodarcza - Pani Teresa Sporek
Samodzielne stanowiska Ewidencja Ludności - Pani Janina Żabnicka
Opis Do zadań ewidencji ludności należą sprawy:

- Rejestracja danych w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców,
- Przyjmowanie wniosków o nadanie numerów PESEL od osób obowiązanych na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL,
- Prowadzenie czynności związanych z wykonywaniem obowiązku meldunkowego obywateli polskich,
- Prowadzenie czynności związanych z wykonywaniem obowiązku meldunkowego cudzoziemców,
- Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania, uchylenia materialno-technicznej czynności zameldowania i wymeldowania,
- Wydawanie zaświadczeń w sprawach meldunkowych,
- Sporządzanie wykazów na potrzeby szkół oraz rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej,
-Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców,
- Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zameldowania cudzoziemców,
- Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie odmowy udostępnienia danych osobowych.

Do zadań działalności gospodarczej należą sprawy:

- Przyjmowanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej w zakresie nowego wpisu, zmiany, zawieszenia, wznowienia, wykreślenia wpisu w CEIDG,
- Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
- Wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholi.

Dowody Osobiste:

- Obsługa Rejestru Dowodów Osobistych z zakresu wymiany i unieważnienia dowodu osobistego,
- Wydawania zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego,
- Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych,
- Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie odmowy udostępnienia danych osobowych z RDO,
- Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,
- Wydawanie decyzji administracyjnych o odmowie wydania dowodu osobistego,
- Wydawanie decyzji administracyjnych stwierdzająch nieważność dowodu osobistego.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2018-06-14 09:42:13
Data utworzenia 2018-06-14
Data udostępnienia 2014-11-20 15:28:56
Osoba odpowiedzialna Miszczyk Karolina
Udostępnił KAROLINA MISZCZYK