Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Rajcza

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane Podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Władze gminy
znacznik ozdobny Rada Gminy
znacznik ozdobny Referaty
znacznik ozdobny Gmina Rajcza
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Jednostki Organizacyjne
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Prawo lokalne
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkół i Przedszkoli
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Łowiectwo
znacznik ozdobny Pomoc publiczna
znacznik ozdobny Zagospodarowanie Przestrzenne
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Praca w Urzędzie
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - ewidencja
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne archiwum
znacznik ozdobny Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny eUrząd
znacznik ozdobny ePUAP
Inne
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
znacznik ozdobny BIP ARCHIWUM
 

Treść strony

Referaty Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Referat Promocji i Współpracy Trasnsgranicznej

Adres
Urząd Gminy Rajcza - Piętro III
Pokój nr 20
Kontakt
Telefon
33 8643 155
Kierownik referatu
Adam Miesiączek
Opis
Do zadań Referatu należą sprawy z zakresu promocji Gminy oraz współpracy transgranicznej Gminy a w szczególności:

Przygotowanie i realizacja wniosków dotyczących współpracy z zaprzyjaźnionymi gminami słowackimi, czeskim, włoskimi i innymi.

Budowa bazy danych zwierającej wykaz organizacji i instytucji na pograniczu polsko-czesko-słowackim - chętnych podjąć współpracę międzypodmiotową.

Pomoc w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych dla organizacji i jednostek zorientowanych na współpracę transgraniczną.

Organizacja imprez promujących współpracę transgraniczną.

Przygotowanie lokalnych strategii rozwoju obejmujących współpracę transgraniczną.

Prowadzenie kampanii promujących transgraniczne działania gminy Rajcza.

Prowadzenie kampanii promującej działania, dorobek, walory przyrodnicze Gminy Rajcza.

Udział w Targach Turystycznych.

Promowanie i rozwój nowoczesnych środków przekazu.

Budowanie więzi międzypokoleniowej poprzez organizację imprez o takim charakterze.

Wydawanie materiałów informacyjnych.

Wydawanie czasopisma (gazety), zawierającej informacje z życia regionu transgranicznego.

Inicjowanie działań polegających na współpracy międzysektorowej, ze szczególnym uwzględnieniem działań transgranicznych.

Współpraca z gminnymi i regionalnymi ośrodkami kultury, szkołami i instytucjami o charakterze kulturalnym.

Prowadzenie warsztatów z zakresu rozwoju interpersonalnego jednostki.

Prowadzenie kursów nauki języków słowiańskich, szczególnie obszarów partnerskich.

Współpraca z regionalnymi i ogólnopolskimi mediami oraz mediami zagranicznymi.

Inicjowanie działań o charakterze sportowym i rekreacyjnym i pozyskiwanie środków na ten cel.

Budowa biblioteki dźwiękowej zawierającej dorobek artystyczny zespołów regionalnych.

Budowa biblioteki tekstów gwarowych.
Budowa biblioteki wideo zawierającej materiały dotyczące potencjału gospodarczego, przyrodniczego oraz kulturowego obszaru transgranicznego.

Współpraca z Polską Akademią Nauk oraz innymi ośrodkami akademickimi, służąca promocji lokalnych gwar i kultur.

Organizacja wystaw, plenerów i wernisaży.

Budowa transgranicznej bazy ofert pracy.

Organizacja międzynarodowych sympozjów i konferencji dotyczących wymiany i przepływu informacji.

Promocja ochrony środowiska i aktywności fizycznej.

Stworzenie spójnej informacji turystycznej na obszarze Transgranicznym.

Promocja Gminy na zewnątrz.

Prowadzenie strony internetowej www.rajcza.com.pl.

Aktualizacja aplikacji na smartfony: mobilnysamorzad.pl.

Promocja działań Urzędu Gminy Rajcza.

Realizacja prac i działań  promocyjnych zleconych przez Wójta Gminy
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 2 grudnia 2014
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 284037 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony