Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Rajcza

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane Podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Władze gminy
znacznik ozdobny Rada Gminy
znacznik ozdobny Referaty
znacznik ozdobny Gmina Rajcza
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Jednostki Organizacyjne
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Prawo lokalne
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkół i Przedszkoli
znacznik ozdobny Oświata
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Łowiectwo
znacznik ozdobny Pomoc publiczna
znacznik ozdobny Zagospodarowanie Przestrzenne
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Praca w Urzędzie
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - ewidencja
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne archiwum
znacznik ozdobny Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny eUrząd
znacznik ozdobny ePUAP
Inne
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
Informacje o BIP
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Informacje wyłączone
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Pełna historia zmian
znacznik ozdobny BIP ARCHIWUM
 

Treść strony

Referaty Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Referat Finansów

Adres
Urząd Gminy Rajcza - Piętro - I
Pokój nr 10
Kontakt
Telefon
33 8643 155 w. 24
Kierownik referatu
Zastępca Skarbnika - Bożena Brałkowska
Zadania
Gromadzenie materiałów i opracowanie projektu budżetu zgodnie z uchwałą Rady w sprawie trybu prac nad projektem Uchwały budżetowej.

Sporządzanie projektów uchwał Rady w sprawie zmian w budżecie Gminy lub innych określonych  ustawowo  dotyczących finansów Gminy oraz przedkładanie ich w obowiązującym terminie do zaopiniowania przez odpowiednią Komisję Rady, a następnie do zatwierdzenia przez Radę.

Przygotowywanie projektów uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego zarządu.

Sporządzanie projektów zarządzeń Wójta oraz przedkładanie ich w obowiązującym terminie do zatwierdzenia przez Wójta.

Bieżąca realizacja budżetu Gminy oraz okresowe informowanie organów Gminy o przebiegu jego realizacji.

Opiniowanie  planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy oraz zadań realizowanych poza budżetem przed ich zatwierdzeniem.

Opracowanie planów finansowych z zakresu zadań administracji rządowej zleconych Gminie, negocjowanie wysokości środków, ich realizacja.

Prowadzenie komputerowej ewidencji księgowej operacji gospodarczych, na podstawie dowodów księgowych Urzędu.

Uzgadnianie kont rozrachunkowych .

Prowadzenie gospodarki funduszami będącymi w dyspozycji Gminy.

Sporządzanie i przekazywanie sprawozdań z działalności finansowej i budżetowej Gminy.

Finansowe rozliczanie otrzymanych dotacji z budżetu państwa oraz innych źródeł;

Finansowe rozliczanie dotacji udzielonych, w tym udzielonych w ramach konkursów.

Prowadzenie ewidencji środków trwałych, materiałów i wyposażenia, rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu.

Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego.

Obsługa finansowo-księgowa Urzędu Gminy, jako jednostki sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą  o rachunkowości, w tym dokonywanie płatności.

Finansowe rozliczenie  inwestycji realizowanych przez Gminę.

Współpraca z organami administracji rządowej (Izby i Urzędy Skarbowe) oraz bankami.
Prowadzenie kasy w Urzędzie.

Przygotowywanie  projektów uchwał Rady w zakresie wysokości stawek podatkowych oraz stosowanie ulg i obniżek stawek tych podatków.

Prowadzenie spraw podatków i  opłat lokalnych oraz innych wpływów Gminy.

Analiza deklaracji podatkowych składanych przez osoby prawne oraz przez podatników podatku od środków transportowych.

Wprowadzanie zmian geodezyjnych na podstawie wykazów otrzymanych ze Starostwa Powiatowego.

Prowadzenie księgowości podatkowej Gminy jako organu podatkowego.

Prowadzenie całości gospodarki drukami ścisłego zarachowania.

Rozliczanie inkasentów z zainkasowanych podatków i opłat.

Przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń na wniosek podatników.

Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie finansowym
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 2 grudnia 2014
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 284078 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony